ทดสอบ33

14:51 27 กันยายน 2561 56
ทดสอบ33

ข้อ33 "ข่าวที่เกี่ยวข้องที่แทรกกลางข่าวหลังจากพิมพ์2เคาะ ให้ดึงข่าวที่เกี่ยวข้องจริงๆ 
 และให้เปลี่ยนคีย์ บนคีย์บอร์ดไปที่อื่นไม่ใช่ 2เคาะ"

ข้อ33 "ข่าวที่เกี่ยวข้องที่แทรกกลางข่าวหลังจากพิมพ์2เคาะ ให้ดึงข่าวที่เกี่ยวข้องจริงๆ 
 และให้เปลี่ยนคีย์ บนคีย์บอร์ดไปที่อื่นไม่ใช่ 2เคาะ"

ข้อ33 "ข่าวที่เกี่ยวข้องที่แทรกกลางข่าวหลังจากพิมพ์2เคาะ ให้ดึงข่าวที่เกี่ยวข้องจริงๆ 
 และให้เปลี่ยนคีย์ บนคีย์บอร์ดไปที่อื่นไม่ใช่ 2เคาะ"

ข้อ33 "ข่าวที่เกี่ยวข้องที่แทรกกลางข่าวหลังจากพิมพ์2เคาะ ให้ดึงข่าวที่เกี่ยวข้องจริงๆ 
 และให้เปลี่ยนคีย์ บนคีย์บอร์ดไปที่อื่นไม่ใช่ 2เคาะ"

ข้อ33 "ข่าวที่เกี่ยวข้องที่แทรกกลางข่าวหลังจากพิมพ์2เคาะ ให้ดึงข่าวที่เกี่ยวข้องจริงๆ 
 และให้เปลี่ยนคีย์ บนคีย์บอร์ดไปที่อื่นไม่ใช่ 2เคาะ"ข้อ33 "ข่าวที่เกี่ยวข้องที่แทรกกลางข่าวหลังจากพิมพ์2เคาะ ให้ดึงข่าวที่เกี่ยวข้องจริงๆ 
 และให้เปลี่ยนคีย์ บนคีย์บอร์ดไปที่อื่นไม่ใช่ 2เคาะ"

ข้อ33 "ข่าวที่เกี่ยวข้องที่แทรกกลางข่าวหลังจากพิมพ์2เคาะ ให้ดึงข่าวที่เกี่ยวข้องจริงๆ 
 และให้เปลี่ยนคีย์ บนคีย์บอร์ดไปที่อื่นไม่ใช่ 2เคาะ"

 

ข้อ33 "ข่าวที่เกี่ยวข้องที่แทรกกลางข่าวหลังจากพิมพ์2เคาะ ให้ดึงข่าวที่เกี่ยวข้องจริงๆ 
 และให้เปลี่ยนคีย์ บนคีย์บอร์ดไปที่อื่นไม่ใช่ 2เคาะ"

ข้อ33 "ข่าวที่เกี่ยวข้องที่แทรกกลางข่าวหลังจากพิมพ์2เคาะ ให้ดึงข่าวที่เกี่ยวข้องจริงๆ 
 และให้เปลี่ยนคีย์ บนคีย์บอร์ดไปที่อื่นไม่ใช่ 2เคาะ"

ข้อ33 "ข่าวที่เกี่ยวข้องที่แทรกกลางข่าวหลังจากพิมพ์2เคาะ ให้ดึงข่าวที่เกี่ยวข้องจริงๆ 
 และให้เปลี่ยนคีย์ บนคีย์บอร์ดไปที่อื่นไม่ใช่ 2เคาะ"