ปีทองเกษตรกรไทย! อาลีบาบาซื้อลำไยหมื่นตัน

17:20 7 มิถุนายน 2561 72
เครดิตรูปภาพ:

credit: facebook

กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งสร้างเทคโนโลยี-นวัตกรรมสมัยใหม่เพิ่มมูลค่าลำไย หลังอาลีบาบาจ่อคิวซื้อลำไย10,000ตัน

วันนี้( 7 มิ.ย.61) นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ระบุว่า จากปัญหาราคาลำไยตกต่ำและผลผลิตไม่ได้คุณภาพในปีที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตร ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าลำไยนอกฤดู โดยวิจัยร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) หรือ สวก. แล้วนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรภายใต้ระบบเกษตรแปลงใหญ่ลำไยในพื้นที่จังหวัดลำพูนและพื้นที่ภาคเหนือ ส่งให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดปรับปรุงสวนลำไยสู่ขบวนการผลิตในรูปแบบเกษตรยุคใหม่ เพื่อการผลิตลำไยคุณภาพ เพิ่มรายได้ เพิ่มผลผลิตสามารถขายได้ราคาดี 

โดยได้นำร่องในกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยตำบลศรีบัวบาน จังหวัดลำพูนจนสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและขายผลผลิตในราคาดี โดยปัจจุบันกำหนดราคาจำหน่ายลำไยเกรด AA ในราคา40 บาทต่อกิโลกรัม , เกรดA ราคา 30 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีตลาดส่งออกหลักคือ จีน อินโดนีเซีย 

ทั้งนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ระบุอีกว่า รัฐมนตรีว่ากระทรวงพาณิชย์ประกาศว่า บริษัท อาลีบาบา ได้สั่งซื้อ ลำไยจากไทย เพื่อขายบน T-mall.com อีก 10,000 ตัน และคาดว่า จะโตต่อเนื่องอีก 3 ปี จึงเป็นช่องทางที่จะทำให้เกษตรกรเลือกที่จะผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและสามารถขายได้ในราคาดี 

สำหรับ สถานการณ์การผลิตลำไย ในฤดู ปี 2561 จ.ลำพูน มี ปริมาณการผลิต 125,120 ตัน ,การแปรรูป ปริมาณ 90,086 ตัน ,คิดเป็น ร้อยละ 72 , บริโภคสด ปริมาณ 35,034 ตัน คิดเป็น ร้อยละ2 ส่วนการแปรรูป ส่วนใหญ่จะนำไปแปรรูปอบแห้ง ปริมาณ 87,584 ตัน คิดเป็น ร้อยละ97 นอกนั้นเข้าโรงงานกระป๋อง สำหรับการตลาด ส่งออกมี ปริมาณ 23,773 ตัน คิดเป็นร้อย 68 , ตลาดในประเทศ ปริมาณ 11,261 ตัน คิดเป็นร้อยละ32 ภายใต้นโยบาย ให้เกษตรกรทำแปลงใหญ่เพื่อบริหารจัดการสินค้า ทั้งการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็ง จึงนับว่ากลุ่มแปลงใหญ่ลำไย ของ จ.ลำพูน เป็นตัวอย่างของความสำเร็จที่ให้เกิดความเข้มแข็งได้