‘บิ๊กตู่’ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

10:03 5 มิถุนายน 2561 24
‘บิ๊กตู่’ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ แนะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ โดยเฉพาะวิธีการป้องกันโรค

วันนี้ (5มิ.ย.61) ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาธร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการ และสื่อมวลชน พร้อมประชาสัมพันธ์และรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยนายกรัฐมนตรี ขอให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งให้ความรู้กับประชาชน โดยเฉพาะวิธีการป้องกันโรค

 

จากนั้น นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ โดยนายกรัฐมนตรีได้ทำการปักหมุด ทำเนียบรัฐบาล เป็นสถานที่ราชการที่ประชาชนสามารถหาพิกัดดิจิทัล และรับทราบข้อมูลการให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น CITIZENinfo เบื้องต้นมีหน่วยราชการปักหมุดจุดให้บริการไปแล้วเกือบ 4 หมื่น และตั้งเป้าปักหมุดให้ครบ 6 หมื่นจุดทั่วประเทศในเดือนมิถุนายนนี้  ก่อนจะยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ติดต่อราชการในเดือนสิงหาคม โดยนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนได้ตรวจสิบจุดให้บริการที่ได้ปักหมุดไว้ ทั่วประเทศ เพราะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ ในยุคนี้ ที่เรียกว่า ปฏิรูประบบราชการ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ ในการบริหารราชการแผ่นดิน พร้อมย้ำสิ่งดีๆเกิดขึ้นทุกวัน ดังนั้นประชาชนต้องไปหาสิ่งดีๆที่เกิดประโยชน์ให้กับตนเอง มากกว่าไปสนใจความขัดแย้งอย่างเดียว

 

นายกรัฐมนตรี ยังขอประชาชน ใช้แอพพลิเคชั่น ซึ่งใช้เวลาในการผลิตขึ้นมา พร้อมฝากหน่วยราชการเร่งดำเนินการให้บริการประชาชน ผ่านแอพลิเคชั่น โดยยืนยันการดำเนินการทั้งหมดประชาชนจะได้รับความปลอดภัย 100 %