ปชช.ห่วงปัญหาศก.แย่ ค่าครองชีพสูง

10:04 3 มิถุนายน 2561 19
ดุสิตโพลเผยปชช.ห่วงปัญหาศก.แย่ ค่าครองชีพสูง แนะกระตุ้นการค้าการลงทุน ควบคุมราคาสินค้า

วันนี้ (3มิ.ย.61) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “เสียงบ่น” ของคนไทย ณ วันนี้ โดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,334 คน ระหว่างวันที่28 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2561 จากกรณีประเทศไทย ณ วันนี้ ยังต้องเผชิญอยู่กับปัญหาทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่สร้างความวิตกกังวลและความหนักใจให้กับรัฐบาลและประชาชนอย่างมาก ขณะเดียวกันประชาชนเองก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนกับการดำรงชีวิตการเลี้ยงดูครอบครัวให้อยู่ต่อไปได้ สรุปผลได้ดังนี้

 

1. “5 อันดับ” เรื่องที่ประชาชนบ่น ณ วันนี้ พร้อมบอกสาเหตุ และแนวทางแก้ไข อันดับ 1 เศรษฐกิจแย่ ค่าครองชีพสูง เงินไม่พอใช้ 63.46% สาเหตุที่บ่น เพราะ เศรษฐกิจซบเซา ภาระเยอะ ค่าใช้จ่ายสูง ข้าวของมีราคาแพง รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ต้องกู้ยืม ฯลฯแนวทางแก้ไข คือ เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ กระตุ้นการค้าการลงทุน ควบคุมราคาสินค้า ขึ้นเงินเดือน เพิ่มค่าแรง ฯลฯ อันดับ 2 การเมืองไทยวันนี้ยังวุ่นวายไม่หยุด 40.59% สาเหตุที่บ่น เพราะ กระทบเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศ เบื่อมัวแต่ทะเลาะกัน ยังไม่มีเลือกตั้ง ไม่เป็นประชาธิปไตย ฯลฯแนวทางแก้ไข คือ รับฟังความคิดเห็น ทุกฝ่ายร่วมมือกัน เห็นแก่บ้านเมือง มี