หนุ่มสาวแห่เซลฟี่เปิดสะพานคู่รักเมืองเชียงใหม่

08:46 3 มิถุนายน 2561 23
หนุ่มสาวพากันไปถ่ายรูป ‘สะพานเชื่อมใจ’ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่เชียงใหม่ จนได้รับการขนานนามเป็นสะพานคู่รัก

วันนี้ (3มิ.ย.61) สะพานแขวนคู่ แห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อก่อนมีสะพานแขวนอยู่เพียง 1 สะพาน ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเชื่อมช่องแคบระหว่างเขื่อนแม่กวงอุดมธารา กับหมู่บ้านป่าสักงาม ที่แต่เดิมไม่มีถนนเชื่อมต่อเข้าหมู่บ้านแห่งนี้  ชาวบ้านต้องสัญจรเข้าออกทางเรือเท่านั้น เมื่อมีสะพานแห่งนี้ทำให้ชาวบ้านสัญจรผ่านเข้าออกโดยรถเล็กได้อย่างสะดวกสบาย จึงตั้งชื่อสะพานแห่งนี้ว่า "สะพานเชื่อมใจ" 

 

สะพานแขวนคู่แห่งนี้ ยังตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติซึ่งมีทิวทัศน์สวยงาม บรรยากาศดี โรแมนติกเหมาะแก่การมาท่องเที่ยว โดยเฉพาะคู่รัก  จึงได้รับการขนานนามว่าเป็น "สะพานคู่รัก" คู่รักหลายคู่ที่มาท่องเที่ยวที่นี่ จึงมักแสดงสัญลักษณ์ของความรักที่ยั่งยืนด้วยการเดินจูงมือกันนำกุญแจมาคล้องล็อคไว้บนราวสะพานด้วยกัน แล้วโยนลูกกุญแจทิ้งไป 

 

"สะพานเชื่อมใจ" หรือ "สะพานคู่รัก" แห่งนี้  จึงกลายเป็นอีกแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ที่คู่รักหนุ่มสาวนิยมมาถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึก โดยเฉพาะช่วงเย็น ซึ่งสามารถชมความสวยงามยามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าด้วยกัน