มท.เตรียมสุ่มตรวจอาหารกลางวันโรงเรียน

17:29 2 มิถุนายน 2561 76
มท.เตรียมสุ่มตรวจอาหารกลางวันโรงเรียน ให้ติดประกาศรายการ-จำนวนวัตถุดิบ กำชับอปท.สอบบัญชีการเงินอย่างเคร่งครัด

วันนี้(2มิ.ย.61)จากกรณีโลกโซเชียลมีการแชร์และวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก กรณีเพจชมรมstrong-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้โพสต์คลิปเด็กนักโรงเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านท่าใหม่ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี กินอาหารกลางวัน ที่เป็นเพียงขนมจีนคลุกกับน้ำปลา และในถาดอาหารมีแตงกวา2ชิ้นส่วนเด็กโตมีน้ำแกงหมูสับ

ล่าสุดนายจักรรินทน์ อภิสมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต2ได้มีคำสั่งย้าย นายสมเชาว์ สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าใหม่ โรงเรียนที่เกิดเหตุ ไปปฎิบัติหน้าที่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ทันที จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ขณะที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มีการตั้งกรรมการสืบข้อเท็จจริง ตามที่ผู้ปกครองร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมโดยด่วน โดยข้อร้องเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าใหม่มีทั้งหมด 10 ข้อ ส่วนใหญ่เป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารเงินที่ไม่โปร่งใส

ด้านนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.)กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กรมจึงแจ้งกำชับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด ว่าให้ปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีการเงินอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตงบประมาณอาหารกลางวัน และให้มีการปิดประกาศรายการอาหารและจำนวนวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ประกอบอาหารในแต่ละวัน 

รวมถึงให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมั่นตรวจติดตามการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยแต่งตั้งคณะทำงานสุ่มตรวจ หรือลงพื้นที่ในการสุ่มตรวจเองเป็นระยะ ส่วนการแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุนั้น ก็ให้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนบุคลากรมาทำหน้าที่ดังกล่าว