ทปอ.เตรียมปรับระบบTCASปี62หลังเกิดปัญหา

16:28 31 พฤษภาคม 2561 26
เลขาฯทปอ. ระบุเตรียมปรับปรุงระบบTCASอาจแยกการสอบคัดเลือกของเด็กกลุ่มกสพท. ออกจากเด็กทั่วไปในปี2562

วันนี้( 31 พ.ค.61) นายประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) เข้ารับฟังปัญหาจากผู้ปกครองที่เดินทางมาขอคำชี้แจงหลังบุตรหลานได้รับผลกระทบต่อการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในระบบทีแคสรอบ3 พร้อมระบุว่าความกังวลของผู้ปกครองที่เกิดขึ้น ทปอ.จะรีบพิจารณาอย่างรวดเร็ว ซึ่งเบื้องต้นได้แก้ปัญหาด้วยการเพิ่มการเคลียริ่งเฮาส์ ทีแคสรอบ 3 เป็น 2 ครั้ง โดยเป็นรอบ 3/1 และรอบ 3/2 ซึ่งจำนวนที่นั่งในมหาวิทยาลัยจะมีมากน้อยแค่ไหนนั้น มหาวิทยาลัยจะแจ้งมาที่ทปอ. เพราะการตัดสินใจทั้งหมดเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

 

ทั้งนี้ ระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ในระบบทีแคส มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ ให้เด็กมีทางเลือก , ลดความเหลื่อมล้ำ และให้มหาวิทยาลัยมีช่องทางตัดสินใจคัดเลือกเด็กมากขึ้นโดยไม่ดูแค่คะแนนสอบเพียงอย่างเดียว

 

อย่างไรก็ตามเลขาธิการ ทปอ. ระบุว่า ในปี 2562 จะปรับปรุงระบบทีแคสให้ดีขึ้น โดยจะแยกการสอบคัดเลือกของเด็กกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.) กับเด็กทั่วไปออกจากกัน

 

สำหรับการเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ในรอบ 3 นั้นมี 2 รอบ ได้แก่ รอบ3/1 ในวันที่ 1-3 มิ.ย. 2561 และ รอบ 3/2 ในวันที่ 6 มิ.ย. 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00-18.00 น. ของวันที่ 7 มิ.ย. 2561 ซึ่งนักเรียนทั้ง2รอบที่ยืนยันสิทธิ์การเคลียริ่งเฮ้าส์จะเข้ารับสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 10-11 มิ.ย. 2561 พร้อมกันและจะประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 14 มิ.ย. 2561

Tags: TCAS